Welkom op mijn site SylviaSmulders.nl. In mijn praktijk voor Integratieve Psychotherapie, Trauma verwerkingstherapie en Leertherapie kun je terecht met klachten of vragen waar je op dit moment mee worstelt of al veel langer problemen mee hebt.

Integratieve Psychotherapie

Integratieve Psychotherapie is een actieve methode waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware zelf te herstellen.

Bij Integratieve Psychotherapie kijkt men niet enkel naar de klacht of het probleem. Niet alleen je gedachten, je gedrag of gevoel, maar de hele mens wordt in ogenschouw genomen, waarbij ook rekening wordt gehouden met het systeem waarin je leeft en functioneert.

Er wordt vanuit gegaan dat je als persoon de wijsheid, de kwaliteiten, de eigenschappen en de kracht bezit die nodig zijn om aan de klachten of het probleem waar  je last van hebt te kunnen werken. Als integratief therapeut kan ik je helpen die bronnen in jezelf te ontdekken. Hiervoor gebruik ik allerlei technieken en interventies uit verschillende psychologische stromingen. (Zie Integratieve Psychotherapie).

Mijn visie is dan ook dat ieder mens het vermogen heeft om zijn problemen vanuit zijn eigen innerlijk op te kunnen lossen en om daarna verder te gaan onderzoeken wat zijn of haar eigen talenten zijn die misschien nog verborgen liggen en graag naar de oppervlakte willen komen.

Traumaverwerkingstherapie

Hoe ga je om met trauma? Of het nu gaat om een acute stressstoornis, een trauma of PTSS (Posttraumatische-stressstoornis), je denkt liever niet terug aan die akelige gebeurtenis die nu onderdeel uitmaakt en invloed heeft op je leven. Met de juiste traumaverwerkingsbehandeling werk je aan de verwerking van de traumatische gebeurtenis. Samen gaan we op zoek naar de juiste behandeling. (Zie Traumaverwerkingstherapie en PTSS).

Leertherapie

Leertherapie: Zelfervaring en zelfkennis.

Leertherapie verschilt niet veel van ‘gewone’ psychotherapie, maar de bedoeling ermee verschilt wel. Leertherapie vormt een belangrijk onderdeel in de scholing tot therapeut.  Het doel van de leertherapie is dat er een proces van bewustwording op gang komt en dat je het inzicht in jezelf vergroot om zo uiteindelijk beter te functioneren in je persoonlijke leven, maar ook binnen je (toekomstige) werk. Je wordt aangemoedigd om jezelf te verkennen, teneinde je eigen stijl te ontwikkelen en te leren vertrouwen op je ontwikkelde intuïtie en vakmanschap. (Zie Leertherapie).

Met welke klachten en problemen kun je bij mij terecht?

 • Depressiviteitsklachten en somberheid.
 • Negatieve gedachten en gevoelens.
 • Onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst.
 • Stemmingsklachten.
 • Vervelende ervaringen als pesten, agressiviteit, aanrandingen etc.
 • Persoonlijke problemen als bijv. in de put zitten, weinig energie hebben, geen motivatie hebben.
 • Nervositeit.
 • Angstklachten/Dwangklachten.
 • Werk gerelateerde problemen.
 • Aanpassingsproblemen.
 • Eenzaamheid.
 • Keuzevragen.
 • Stress, spanningen, burn-out.
 • Traumaverwerking en PTSS. (Posttraumatische-Stressstoornis)
 • Zingeving.
 • Persoonlijke ontwikkeling.
 • Individuele begeleiding.

Alles wat we nodig hebben om ons te herinneren voor ons helingsproces, is in ons opgeslagen, in ons lichaam en ons brein. Het zal zich tonen, als we bereid zijn het risico te nemen.
Franz Ruppert.