In een ontmoeting met een cliënt, begin ik altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het allerbelangrijkste bij het ondersteunen als therapeut vind ik, dat er ‘een click’ moet zijn tussen therapeut en cliënt. Dit is voor beiden belangrijk. Als er geen vertrouwen is in de therapeut, om wat voor reden dan ook, is het moeilijk voor de cliënt om zich open te stellen voor wat er komen gaat. Maar ook voor de therapeut is het belangrijk dat hij/zij iets kan betekenen voor de cliënt en het in zijn/haar vermogen ligt, om de cliënt te ondersteunen in zijn hulpvraag.

Verder vind ik het heel belangrijk om ‘echt’ te luisteren naar de cliënt. Wat speelt er echt? Wat heeft de cliënt nodig? Voelt de cliënt zich veilig en vertrouwd? Mijn belangrijkste visie van het werken met cliënten is de cliënt zover mogelijk terug te brengen naar ‘zijn eigen ik’. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat is mijn hulpvraag?

Hoe werk ik

Hoe kan ik leren om te leven vanuit ‘mijn eigen ik’? Wat zijn mijn talenten? Waar word ik gelukkig en blij van?

Hoe ziet mijn leven er uit, als mijn probleem is opgelost?

Deze visie pas ik toe op al mijn competenties.

“Het ‘innerlijk weten’ woont in elk persoon en is bereikbaar voor ieder die er naar wil luisteren”.

Integratieve Psychotherapie en Traumaverwerkingstherapie:

Als je een lichamelijke, geestelijke of emotionele belemmering opgelopen hebt in je dagelijks leven of een traumatische ervaring als kind of volwassene gaan we samen op zoek naar de balans in je leven op zowel lichamelijk, geestelijk als emotioneel vlak.

We gaan onderzoeken welke blokkades je in je leven hebt opgelopen. We gaan op zoek naar ‘je eigen ik’. Wie ben jij  als ‘echt mens’? Welke blokkades, gevoelens of gedachten houden je tegen om te leven zoals jij echt bent of graag wilt zijn?  We gaan samen op zoek naar je eigen kwaliteiten en talenten en zoeken naar een betere balans in je leven.

Waar zit momenteel het probleem, wat je tegenhoudt, te leven zoals jij dat zou willen?

Om dit te onderzoeken ga ik samen met jou op een integere manier op zoek naar een oplossing voor je problemen en de vervulling van je eigen wensen. Hiervoor maak ik gebruik van allerlei technieken en interventies uit verschillende psychologische stromingen.

We  kijken naar je denken, je voelen, je handelen, je intuïtie en lichaamsbewustzijn, maar ook omgevingsfactoren en je eigen systeem waarin je leeft.

Verder vind ik het belangrijk om als hulpverlener enkel een gids of een begeleider te zijn, zodat jij als cliënt het vermogen krijgt om je eigen innerlijk te gaan onderzoeken, er naar kunt luisteren en naar kunt handelen.

Een levenscrisis is het einde van een periode en een begin van een nieuwe periode.