Integratieve Psychotherapie is een actieve methode waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware zelf te herstellen.integratieve psychologie

Het handboek voor Integratieve Psychotherapie geeft de volgende omschrijving van Integratieve Psychotherapie: ‘— de stroming die bekend staat als Integratieve Psychotherapie kenmerkt zich door onvrede met de beperkingen die iedere traditionele school met zich meebrengt, en een gelijktijdige nieuwsgierige interesse over en voorbij de grenzen van de eigen school te kijken om te zien wat van andere denkwijzen over psychotherapie en gedragsverandering geleerd kan worden’.

Integratieve Psychotherapie wordt gekenmerkt door een openheid voor verschillende manieren waarop diverse theorieën en technieken geïntegreerd kunnen worden.

Binnen de Integratieve Psychotherapie gaan we er namelijk vanuit dat de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen beleven, grotendeels bepaald wordt door waarden en normen die we meegekregen hebben, maar ook door pijnlijke verdrongen ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden en de daaruit voortgekomen overlevingspatronen.

Op concrete wijze wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen.

Alleen met zelfinzicht en bezinning kun je werkelijk worden wie je bedoeld bent te zijn. Alle wijsheid begint met zelfkennis en zelfbewustzijn, want alleen in jezelf vind je de oplossing voor je problemen en de vervulling van je wensen.

Hoe kun je je eigen gedachten, gevoelens, gedrag, houding en handelen kritisch bekijken en eventueel veranderen?

Door af te stemmen op je ware zelf.

Daardoor kan er een bewustzijnsverschuiving plaats vinden.

Het enige wat je nodig hebt, is de wil om naar binnen te durven kijken en een schatkist vol wijsheid zal zich aan je openbaren. Je echt van jezelf bewust zijn vergt compassie, discipline en aandacht.

Fysiek:                                       Wat en waar voel ik het in mijn lichaam?
Mentaal:                                    Wat zijn mijn gedachten/emoties hierbij?
Boven mentaal, spiritueel:    Wat zegt mijn intuïtie? Wat zegt mijn ‘Ware zelf’?

Door hier op af te stemmen, ben je in staat om te reageren op situaties die zich binnen en buiten jou afspelen. Integratieve Psychotherapie helpt je om los te komen van de ballast die jij met je meedraagt. Oude patronen, pijn en blokkades worden langzaam losgeweekt.

Dit alles heeft te maken met het leren je bewust te worden van ‘je ware zelf’.

Chinese spreuk:
‘De binnenkant vertoont zich altijd aan de buitenkant’.